Yazı İşleri

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ 1-Gelen evrak kayıt kaşesi vurulur ve evrakın hangi birimi ilgilendiriyorsa işaretlenir.
2-Başkanlık onayından sonra evrak kayıt defterine işlenir.
3-Birim sorumlularına imza karşılığı teslim edilir.
4-Cevaplandırılması gereken evrakların yasal süresi içersinde cevabının verilmesi takip edilir.
15 GÜN
2 ENCÜMEN KARARLARI 1-Encümen Toplantıları Salı ve Cuma günleri Saat: 11:00'de yapılır.
2-Pazartesi günü tüm birimlere toplantı gündem teklifi dağıtılır.
3-Salı günü birimlerden gelen teklife göre gündem hazırlanır.
4-Toplantıda alınan kararlar tutanağa geçilir ve bilahare gerekçeli kararlar yazılır.
5-Encümen Kararları imzaladıktan sonra birim amirlerine gereği için teslim edilir.
3 GÜN
3 MECLİS KARARLARI 1-Her ayın ilk haftasında Meclis Toplantısı yapılır.
2-Toplantı gündem teklifi 7 gün önceden birimlere dağıtılır.
3-Toplantı gününden en az 3 gün önce gündem hazırlanır.
4-Meclis Üyelerine gündem davetiyesi imza karşılığı ve posta ile tebliğ edilir.
5-Meclis Toplantısı Yönetmelikte yer aldığı şekilde yapılır.
6-Gündem sırasına göre konular görüşülür tutanaklara geçilir.
7-Toplantı bitiminde tutanaklar Meclis Katipleri tarafından imzalanır.
8-Meclis Kararları 3 gün içersinde yazılır. 7 gün içersinde kesinleşmesine müteakip Kaymakamlık Makamına
Çift nüsha zimmetli olarak gönderilir.
7 GÜN