Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

                                                                                  Müdür Vekili

                                                                                    İsmail KUBİLAY